Het overlijden van mijn vrouw is en blijft een groot verlies van een voor mij heel geliefde persoon. Door het verlies van haar en het grote verdriet raakte ik in een verlamming: “Hoe nu verder?” Met deze vraag kwam ik in mijn eentje niet verder. Bij de gesprekken met Heleen ontving ik een fijn luisterend oor waarbij alle emoties van het intense verdriet dat ik met mij meedroeg er mochten zijn. Heleen schonk mij zoveel vertrouwen en warmte dat ik ze ook kon uiten. De gesprekken hebben mij weer in beweging gebracht en ik voel me zodanig bemoedigd om weer plannen te kunnen maken voor de toekomst waar ik inmiddels ook al mee bezig ben.