Expertise

 • Opleiding Maatschappelijk Werk (Hogeschool Ede)
 • Opleiding Focusingbegeleider (René Maas Hilversum en Sentir Opleidingen Nijmegen)

Focusing helpt je om beter te ervaren en te begrijpen wat onbewust bij je speelt. Stapsgewijs leer je luisteren naar wat je lichaam en je onbewuste je vertellen over je leven. Dit geeft houvast en richting in iedere situatie waarmee je te maken hebt.

 • Opleiding NLP Practitioner ( Seth Academie)

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel bewustwording. Je leert ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken.

 • Opleiding Professionele Communicatie ( NLP/TA/ Systemisch Werk): post HBO (Phoenix opleidingen Utrecht)

TA (Transanctionele Analyse) is een gestructureerde, heldere vorm van psychotherapie die vooral gericht is op praktisch gerichte persoonlijke groei en verandering, en daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt neemt. TA omvat ook een theorie over hoe mensen psychisch in elkaar zitten en hoe psychische problemen ontstaan.
De boodschap is: leef je leven, neem daar verantwoordelijkheid voor,  je hebt je lot in eigen handen.

Het Systemisch Werken vind zijn oorsprong in de systematische familietherapie van Bert Hellinger. De methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen systemen (familie en organisaties) zichtbaar. We worden allen beïnvloed door het systeem waar we deel vanuit maken. In Systemisch Werken gaat het om het openen van de verstrikkingen en het herstel van de orde. In verbinding met het familiesysteem ontstaat vrijheid om het eigen leven in te vullen.

 • Specialisatie ‘Individuele Begeleiding’ (Phoenix Opleidingen)
 • Diverse trainingen in de individuele-, relatie- en gezinsbegeleiding
 • Opleiding Natuurkeuken ( de Groene Kookacademie)                                                     De sleutelwoorden van de Natuurkeuken zijn: PUUR – VERS – EERLIJK – BIOLOGISCH
 • Opleiding Verlies- en Rouwbegeleider (Buro Nazorg)
 • Wandelcoaching (Bivt)

Wandelcoaching is een goede aanvulling op de therapie in de praktijk. Wandelend kun je al je levensthema’s onderzoeken doordat je gebruik leert maken van de metaforen die de natuur je aanreikt. Wat vertelt een doornig pad over je levenssituatie? Of een slootje verstopt door takken en bladeren? Welk pad ga je kiezen bij een viersprong? Waar staan de hoge golven van de zee voor?

 • Opleiding ontspanningsmassage (Sepia opleidingen)

Door massage wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Dit hormoon stimuleert een rustig en vredig gevoel. Het vermindert o.a. stress, angst, slaapproblemen en depressieve gevoelens. Door de aanraking wordt het niveau van stresshormonen en cortisol verlaagd en de zenuwen worden gekalmeerd. De bloeddruk gaat omlaag en de spieren ontspannen zich.

Om mijn professionele kwaliteiten te waarborgen volg ik regelmatig een bijscholing en maak ik gebruik van intervisie en supervisie.

Supervisie en intervisie zijn begeleidingsvormen die ondersteunen in de professionele ontwikkeling.
Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarin methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij een beroep wordt gedaan op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten in de eigen werksituatie.

Aangesloten bij

 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg: VPMW 7203

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementair Zorg: licentienr 809998R

 • Stichting Focusing Nederland

 • Deelnemer Ethische Code Phoenix Opleidingen

 • Opgenomen in het verwijsbestand van het LSV: Landelijk Steunpunt bij Verlies

 • Opgenomen in het verwijsbestand van Buro Nazorg

 • Condole is een app waar ik als verlies- en rouwbegeleider in vermeld sta.

 • Vrijwilliger bij Stichting Zeeuws Verlies

 • Betrokken bij Stichting Westerlicht afdeling Zierikzee, een inloophuis in Zeeland voor mensen met kanker en hun naasten.

 • Verbonden aan Kloosterwelle, een plek voor rust en stilte, zingeving, spiritualiteit, ontmoeting en verbinding.

 • Huis voor Levenskracht is in het bezit van het QualityInCare keurmerk en voldoet daarmee aan de eisen, zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz en de Wmo.