Betrokken bij Stichting Westerlicht afdeling Zierikzee, een inloophuis in Zeeland voor mensen met kanker en hun naasten.