Huis voor Levenskracht is in het bezit van het QualityInCare keurmerk en voldoet daarmee aan de eisen, zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz en de Wmo.