B&B Lothlórien gevestigd in Burgh-Haamstede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heleen Allemekinders, eigenaar van de B&B Lothlórien, doet haar best om uw privacy te waarborgen.

Dat betekent:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens;
  • Onbevoegden krijgen geen toegang tot uw gegevens.

Contactgegevens:
Adres: Kloosterweg 59, 4328GH Burgh-Haamstede.
Telefoonnummer: 06 41579449
E-mail: info@huisvoorlevenskracht.nl
Website: huisvoorlevenskracht.nl

Wetten
De wet AVG ( Algemene Verordening gegevensbescherming) is van toepassing.

Persoonsgegevens:
Heleen Allemekinders verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, die u verstrekt via de mail, telefonisch, via de eigen website of de website van BedandBreakfast.nl.
De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoon nummer
  • Email adres

Doel van persoonsgegevens:

  • Het onderhouden van contact
  • Facturering
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder aangifte toeristenbelasting en belastingaangifte

Facturen
Voor de financiële administratie worden gegevens gebruikt om een factuur op te maken.
Deze gegevens zijn:

  • Naam, adres en woonplaats;

Website
Mijn website verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies.

Beveiligen van uw gegevens
Heleen Allemekinders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wanneer er een ernstige datalek is zal Heleen Allemekinders dat binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U als cliënt wordt over de datalek geïnformeerd in die gevallen dat een datalek waarschijnlijk ongunstige invloed heeft op uw persoonlijke levenssfeer. Dit kan zijn wanneer er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die door derden kunnen worden gebruikt.
Als u twijfelt over de gegevens of ze veilig zijn of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Heleen Allemekinders.

Deze privacyverklaring is van juni 2023.